23rd board

Voorzitter
Lisette Hoeke
Secretaris/Vice-voorzitter
Elien Bisseling
Penningmeester
Loek Overes
Commissaris onderwijs
Hilde Krings
Commissaris vakinhoudelijke relaties
Dagmar Cats
Commissaris public relations
Barry Kroon